Rozwój bilbordów jest ściśle związany z pojawieniem się reklamy. Istnieją teorię, że historia reklamy ma już 7000 lat, a potwierdzono, że pierwsze jej przejawy można było obserwować już 5000 lat temu. Do najstarszych reklam zalicza się babilońską tabliczkę glinianą z około 3000 roku p.n.e. Zawiera ona informacje o sprzedawcy maści, pisarzu oraz szewcu. Rzymianie natomiast reklamowali sprzedawane w danym miejscu towary, a także tawerny, w których podróżni mogli się zatrzymać. Były to pierwsze reklamy zewnętrzne, z których dziś najpopularniejszą formą jest bilbord.

Zaczęło się od szyldów handlowych…

Niezwykle ważnym elementem  reklamowym były szyldy handlowe, które znajdowały się nad wejściami, np. szewców czy karczm. Ze względu na fakt, że przez wieki większość ludzi była niepiśmienna szyldy posiadały formę rzeźb, odlewów czy obrazków.  Z czasem wykształciły się bilbordy przypominające swą formą współczesny plakat wielkoformatowy. Na jego rozwój znaczny wpływ miało wynalezienie litografii. Wynalazek został dopracowany w 1796 roku i pozwolił na obniżenie cen, a co za tym idzie szerszą produkcję plakatów reklamowych. Niestety tradycyjne plakaty miały zasadniczą wadę – warunki atmosferyczne niszczyły je niebywale szybko. Mimo to, zaczęto udoskonalać ten rodzaj reklamy. W tym celu w miejscach o dużym natężeniu ruchu zaczęto wznosić specjalne konstrukcje przeznaczone do wieszania plakatów.

Wielkie jabłko – wielki bilbord

Pierwszy wielki bilbord reklamowy został postawiony w 1835 roku w Nowym Jorku. Jego wielkość przekraczała 50 stóp, czyli powierzchnię 4,65 metra kwadratowego. Rozwój tego typu reklamy sprawił, że w połowie lat 60 XIX wieku powstało wiele firm zajmujących się wynajmowaniem powierzchni reklamowych.  Zainteresowanie było tak duże, że w 1872 roku powstało międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające firmy związane z reklamą zewnętrzną – The International billboards Poster Association of North America, które działa po dziś dzień. W 1900 została wprowadzona standaryzacja bilbordów.